Kurs nawigacji terestrycznej i astronawigacji

Żeglarze Śląskiego Yacht Clubu znów coraz częściej wypływają na dalekie morza. I często odczuwają, że posiadana wiedza żeglarska z poziomu żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego nie wystarcza dla samodzielnego żeglowania – gdzieś tam, swobodnie i bezpiecznie. Ponieważ przypuszczamy, że jest to odczucie nie tylko nasze, wszystkim chętnym oferujemy wspólne poszerzanie żeglarskiej wiedzy. Szerszemu gronu żeglarzy – nie tylko naszemu – chcielibyśmy przybliżyć niektóre problemy, występujące w żeglowaniu poza Bałtykiem i dalej: żeglugę na pływach, astronawigację.

Ślaski Yacht Club podejmuje się tego z kilku powodów:

  • widzi u siebie te potrzeby,
  • posiada kompetentną do szkolenia kadrę,
  • i wreszcie - nawiązuje do swojej szkoleniowej tradycji.
Miejsce zajęć: sala konferencyjna w CKS Mrowisko w Gliwicach.

Terminy: w przygotowaniu

Plan zajęć (dla poziomu: Sternik Jachtowy, Jachtowy Sternik Morski).

1. Wykład: NAWIGACJA TERESTRYCZNA 

(bez pływów): geneza i cechy podstawowych map nawigacyjnych, dewiacja i deklinacja, kursy i namiary, linie pozycyjne, pozycja obserwowana i zliczona; zbiorowe (ze wsparciem) rozwiązywanie przykładowego zadania na kserokopiach fragmentu polskiej mapy Bałtyku (rozwiązania zabieram dla recenzowania);

Ćwiczenia: omówienie typowych błędów popełnionych we wczorajszym ćwiczeniu; korzystanie z sekstantu (praktyczne pomierzenie dowolnego kąta); samodzielne rozwiązywanie indywidualnego zadania na wygumowanej mapie z wczoraj; 

2. Wykład: NAWIGACJA TERESTRYCZNA  

na wodach pływowych: geneza, rodzaje i skutki pływów, źródła informacji nawigacyjnych o pływach i korzystanie z nich. Przykładowe uwzględnianie prądu w kilkugodzinnej żegludze – rozwiązywanie zbiorowe (ze wsparciem) zadania „z żeglugą na prądzie” na kserokopii brytyjskiej mapy fragmentu Morza Północnego.

Ćwiczenia - cd „na pływach”,  ewentualne kończenie zadania z ostatniego spotkania. Przykładowe obliczenie głębokości wody w danym miejscu w różnych momentach pływu. Określenie przedziału czasowego, w którym zachowana zostanie bezpieczna głębokość wody dla przepłynięcia jednostki, albo dla wejścia do płytkiego portu.

3. Wykład: ASTRONAWIGACJA 

podstawowe pojęcia o czasie i współrzędnych, GHA i LHA, źródła informacji i korzystanie z nich. Astronomiczna linia pozycyjna (alp) z pomiaru wysokości Słońca. Pozycja z dwóch nierównoczesnych pomiarów wysokości Słońca. Ćwiczebne obliczanie parametrów astronomicznej linii pozycyjnej Przykładowe (zbiorowe) rozwiązanie astronomicznej linii pozycyjnej na kopii plotera.

Ćwiczenia: ASTRONAWIGACJA – indywidualne rozwiązywanie alp na kilku różnych akwenach.

Cena kursu: 1300 zł.

Cena kursu obejmuje:

  • szkolenie teoretyczne,
  • szkolenie praktyczne,
  • materiały szkoleniowe.

Informacje: Patryk Wiśniowski - tel.: 737 494 424 lub 519 186 502, e-mail: szkolenia@syc.com.pl

Zapisz się!