Kurs na stopnie kadry szkoleniowej PZŻ

Nauczyciel Żeglowania PZŻ 
to stopień, który jest  etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich i został opracowany z myślą o osobach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca, jako pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, umożliwiający zapoznanie się z pracą instruktora.
Instruktor Żeglarstwa PZŻ 
jest stopniem instruktora polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 3 ust. 1. pkt 2 Rozporządzenia MSiT oraz MTBiGM z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz. U. z 2013 r. poz. 602). 

System kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w żeglarstwie powszechnym do pobrania w linku.
Kurs na stopień: Nauczyciela Żeglowania PZŻ 

Organizator: Śląski Związek Żeglarski 

Miejsce przeprowadzenia kursu: Śląski Yacht Club - Gliwice


Wymagania: do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona osoba która:

  • ukończyła 18 lat,
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
  • zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
  • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Terminy zajęć: 

Planowany termin kursu Nauczyciela Żeglowania PZŻ to jesień 2024. 

Szczegóły wkrótce.


Informacje: Patryk Wiśniowski - tel.: 737 494 424 lub 519 186 502, e-mail: szkolenia@syc.com.pl

Zapisz się!