Kurs na stopnie kadry szkoleniowej PZŻ

Nauczyciel Żeglowania PZŻ 
to stopień, który jest  etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich i został opracowany z myślą o osobach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca, jako pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, umożliwiający zapoznanie się z pracą instruktora.
Instruktor Żeglarstwa PZŻ 
jest stopniem instruktora polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 3 ust. 1. pkt 2 Rozporządzenia MSiT oraz MTBiGM z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz. U. z 2013 r. poz. 602). 

System kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w żeglarstwie powszechnym do pobrania w linku.
Kurs na stopień: Nauczyciela żeglowania PZŻ

Wymagania: do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona osoba która:

  • ukończyła 18 lat,
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
  • zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
  • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Termin: w przygotowaniu

Miejsce: Rzeczyce Śląskie - Jezioro Dzierżno Duże, Stanica Śląskiego Yacht Clubu.

Cena kursu: 1200 zł.

Cena kursu obejmuje:

  • szkolenie teoretyczne (wykłady i pokazy),
  • szkolenie praktyczne,
  • materiały szkoleniowe,
  • dla zainteresowanych udział w sobotnich zajęciach o tematyce żeglarskiej organizowanych dla klubowiczów SYC (spotkania z „wilkami morskimi”, pokazy zdjęć z wypraw, wieczorki szantowe, klubowe grillowanie itp.),
  • możliwość rezerwacji noclegu w Stanicy.

Podane ceny nie zawierają opłat egzaminacyjnych, oraz kosztów wystawienia patentu, które pobiera Polski Związek Motorowodny, w wysokości 320zł za egzamin i 50zł za patent (50% zniżki dla uczniów i studentów).

Informacje: Dominika Pacocha-Szczerbak – tel. 668002960

Zapisz się!

Ilość miejsc ograniczona!