Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Zasady RODO i COVID-19 Polityka strony Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

Przedstawiamy politykę RODO i COVID-19, akceptacja wymagana jest do uczestnictwa w naszym szkoleniu.

Pełna polityka

Polityka RODO

Strona szkola.syc.com.pl jest stroną prowadzoną przez Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach (SYC).
Administratorem danych jest Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice. Numer KRS: 0000001199, numer NIP: 6312005625, numer REGON: 272128143.

Biuro:
CKS Mrowisko [mapa] (czynne we wtorki w godz. 18-21)
ul. Pszczyńska 85 (1 piętro, pok. 11)
44-100 Gliwice
E-mail: biuro@syc.com.pl 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze na stronie
W celu umożliwienia komunikacji z osobą piszącą komentarz na naszej stronie przechowujemy adres e-mail. Adres ten jest widoczny tylko dla Administratora danych i nie jest przekazywany osobom trzecim.

Deklaracje członkowskie
Oferta SYC skierowana jest przede wszystkim do osób pasjonujących się żeglarstwem w każdej postaci. Aby zostać członkiem należy m.in. wypełnić deklarację członkowską, w której zbieramy dane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL. Na potrzeby sprawnego kontaktu zbieramy dane takie jak adres korespondencyjny, numer telefonu oraz e-mail kontaktowy. Dodatkowo, na potrzeby druku legitymacji członkowskich, zbieramy zdjęcia typu paszportowego.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji celów statutowych SYC.

Newsletter
Odbiorcy newslettera rejestrujący się na stronie www lub wypełniający deklarację członkowską wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci adresu e-mail na potrzeby wysyłki newslettera. Podane przez odbiorców newslettera dane kontaktowe są przetwarzane przez SYC za zgodą odbiorców wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.

Odbiorcy newslettera mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu.

Analiza odwiedzin strony
Strona syc.com.pl oraz jej subdomeny automatycznie zbierają dane takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę.

Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu. Pozyskane dane nie są łączone z konkretnymi osobami, użytkownicy strony mogą z niej korzystać anonimowo. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą wtyczki do WordPress), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewniać mu wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura strony nie zawiera błędów, itd.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych jednostkowych innym podmiotom, chyba że z takim żądaniem zwrócą się uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów i dokumentów.

Polityka dotycząca cookies
Strona internetowa Szkoły Żeglarstwa SYC używa pliki cookie, aby pomóc nam określić i zidentyfikować powtarzających się odwiedzających, rodzaj treści i stron, do których łączy się użytkownik naszej Witryny, czas spędzany przez każdego użytkownika w jakimkolwiek określonym obszarze naszej Witryny, oraz konkretne funkcje, z których korzystają użytkownicy. W zakresie, w jakim dane w plikach cookies stanowią informacje umożliwiające identyfikację osoby, dane te przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, zajrzyj na stronę http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

 1. Elektroniczne i papierowe deklaracje członkowskie – dane przechowywane są przez cały czas trwania członkostwa w SYC.
 2. Newsletter – adresy e-mail są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu zbierania i przetwarzania danych przez właściciela.
 3. Analiza odwiedzin – dane przechowujemy w sposób ciągły.
 4. Pliki cookies

 • _ga  Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej (2 lata),
 • _gat Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań (sesia),
 • _gid Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej (sesia).

Jakie masz prawa do swoich danych

Każdy ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
 3. przenoszenia danych osobowych, o ile spełnione są wymogi przewidziane przepisami,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna

 • najczęściej posiadamy i przetwarzamy Twoje dane ponieważ wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na ich przetwarzanie;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przepisy prawa pracy, przepisy ubezpieczeniowe i prawo o stowarzyszeniach;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizowania celów statutowych SYC;

Przekazywanie danych

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.Polityka COVID-19

oświadczenie osoby wchodzącej na teren stanicy Śląskiego Yacht Clubu:

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 jestem świadomy/świadoma istniejącego zagrożenia epidemicznego i przystępuję do szkolenia i egzaminu na własne ryzyko oraz oświadczam, że: 

 1. Nie jestem objęty/objęta kwarantanną. 
 2. W razie jakichkolwiek symptomów czy objawów COVID-19 powstrzymam się od uczestnictwa w szkoleniu i/lub egzaminie. 
 3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przed rozpoczęciem egzaminu i/lub szkolenia (w miejscu wskazanym przez opiekuna SYC i zaniechanie egzaminu i/lub szkolenia w razie stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37 C). 
 4. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie i/lub szkoleniu. 
 5. Zobowiązuje się dokonywać dezynfekcji rąk w miejscach wskazanych przez opiekuna SYC. 
 6. Zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych i zaleceń w zakresie poruszania się po stanicy (wyłącznie wskazanymi ciągami komunikacyjnymi) i przestrzegania zasady zachowania dystansu od innych osób. 
 7. Deklaruję, że będę uczestniczyć w egzaminie i/lub szkoleniu na własną odpowiedzialność i świadomy ryzyk związanych z epidemią oświadczam, iż zrzekam się w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkich roszczeń wobec organizatorów szkolenia i egzaminu, w szczególności wobec Śląskiego Yacht Clubu.